Hem Information Dokument Om föreningen Kontakt Karta
  Karta

Kartan nedan visar det område Sveaskog upplåter för trädgårdsavfall och som vi har tillsyn över.Kartan finns som PDF
och öppnas i nytt fönster.
Inom det rödmarkerade området på båda sidor vägen kan man, mellan skyltarna, lämna träavfall från sin trädgård som t.ex. trädstammar, grenar, ris, häckklipp m. m. alltså bara sådant som sedan kan förvandlas till flis. Här får inte kastas annat trä som t.ex. virke eller annat byggavfall.
Planen på östra sidan vägen är avsedd för gräsklipp, löv och liknande trädgårdsavfall som kan bli kompostjord.
Kartan över Rejmyre samhälle, den finns som PDF här och visar de vägar Rejmyre Vägförening ansvarar för markerade med blå färg. Kartan öppnas i nytt fönster.
| Rejmyre Vägsamfällighetsförening | Org.nr. 825001-3136 | Bankgiro. 877-4028 | kontakt@rejmyrevsf.se |
Produktion: <www.beki.se>