Hem Information Dokument Om föreningen Kontakt Karta
  Om föreningen

Vid senaste årsmötet valde de närvarande medlemmarna i Rejmyre Vägförening nedanstående personer att leda eller ha annat uppdrag i föreningens verksamhet. Har du frågor eller synpunkter på något som berör vår verksamhet ser vi gärna att du kontaktar oss.

  Styrelsen
Orförande Lennart Svensson 076-265 36 87
Vice ordförande Anders Andersson 070-574 83 04  
Sekreterare Ingvar Pettersson 070-321 57 01  
Kassör Lena Adamsson 073-677 79 80  
Ledamot Åke Karlsson 070-473 54 98  
Suppleant Lennart Pettersson    
Suppleant Torulf Claesson    

  Revisorer
Revisor Inga-Britt Kindåker    
Revisor Monika Lundström    
Revisorsuppleant Mikael Maasing    

  Valberedning
  Bengt-Erik Jacobsson 070-651 48 51  
  Aina Andersson 073-584 50 68  


 

Rejmyre Vägsamfällighetsförening | Org.nr. 825001-3136 | Bank Giro. 877-4028 | E-post. kontakt@rejmyrevsf.se
Produktion: <www.beki.se>