Hem Information Dokument Om föreningen Kontakt Karta
  Om föreningen

Vid senaste årsmötet valde de närvarande medlemmarna i Rejmyre Vägförening nedanstående personer att leda eller ha annat uppdrag i föreningens verksamhet. Har du frågor eller synpunkter på något som berör vår verksamhet ser vi gärna att du kontaktar oss.

  Styrelsen
Orförande Åke Karlsson 070-473 54 98
Vice ordförande Ingvar Pettersson 070-321 57 01
Sekreterare Anna-Lotta Lundin 070-628 92 90
Kassör Bengt-Erik Jacobsson 070-651 48 51
Vägfogde Torulf Claesson 070-214 74 47  
Suppleant Lars-Erik Lundblad    
Suppleant Michael Maasing    

  Revisorer
Revisor Tina Englund    
Revisor Carl Ingemarsson    
Revisorsuppleant Kerstin Skagerström    

  Valberedning
  Birgitta Johansson 070-798 90 61  
  Aina Andersson 073-584 50 68  


 

| Rejmyre Vägsamfällighetsförening | Org.nr. 825001-3136 | Bankgiro. 877-4028 |
Produktion: <www.beki.se>