Hem Information Dokument Om föreningen Kontakt Karta
  Om föreningen

Vid senaste årsmötet valde de närvarande medlemmarna i Rejmyre Vägförening nedanstående personer att leda eller ha annat uppdrag i föreningens verksamhet. Har du frågor eller synpunkter på något som berör vår verksamhet ser vi gärna att du kontaktar oss. E-post: info@rejmyrevsf.se

  Styrelsen
Orförande Leif Hillgren 070-296 13 78
Vice ordförande Åke Karlsson 070-473 54 98
Sekreterare Ingvar Pettersson 070-321 57 01
Kassör Eva-Britt Stendahl 070-417 09 46
Ledamot Emelie Brink 070-713 86 44
Suppleant Lars-Erik Lundblad    
Suppleant Michael Maasing    

  Revisorer
Revisor Tina Englund    
Revisor Carl Ingemarsson    
Revisorsuppleant Bengt-Erik Jacobsson    

  Valberedning
  Aina Andersson 073-584 50 68  
  Birgitta Johansson 070-798 90 61  


 

| Rejmyre Vägsamfällighetsförening | Org.nr. 825001-3136 | Bankgiro. 877-4028 | kontakt@rejmyrevsf.se |
Produktion: <www.beki.se>