Hem Information Dokument Om föreningen Kontakt Karta
 

 

 Rejmyre Vägförening ansvarar för samhällets lokala vägnät. Vårt primära uppdrag är att året runt hålla körbanor och trottoarer i så gott skick att de motsvarar de krav som rimligen kan ställas.

Dessutom är tillsyn och skötsel av Kyrkparken och vissa andra grönytor en del av det åtagande vi har.

Genom en överenskommelse med markägaren Sveaskog har vi också tillsyn av det område där allmänheten kan lämna trädgårdsavfall.

Enligt lag skall alla fastigheter inom Vägföreningens område ingå i Vägföreningen.


 

 | Rejmyre Vägsamfällighetsförening | Org.nr. 825001-3136 | Bankgiro. 877-4028 | kontakt@rejmyrevsf.se |
Produktion: <www.beki.se>
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dagordning Verksamhetsberättelse 2023 Budget 2024 5-årsplan